Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Deze website onder het adres webshop.xls-medical.nl wordt beheerd door of namens Omega Pharma Nederland B.V., gevestigd aan de Kralingseweg 201, gebouw Taxus, 3062 CE in Rotterdam. De inhoud van deze website is gericht op Nederlandse bezoekers. Op het bezoek van deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Informatie

De informatie op deze site dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. De informatie is niet bedoeld als advies en ook niet bedoeld voor het oplossen van individuele medische problemen. Neem contact op met je huisarts of medisch specialist als je behoefte hebt aan een diagnose of een behandeling nodig denkt te hebben. Indien je XL-S Medical gaat gebruiken, lees dan altijd vóór het gebruik de bijsluiter. Hoewel Omega Pharma Nederland B.V. haar uiterste best doet om de informatie op deze site zo accuraat mogelijk te houden, kan zij dit niet garanderen. Omega Pharma Nederland B.V. is nimmer aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die het gevolg is van onjuist gebruik van de informatie op deze site.

Deze website kan links bevatten naar websites en/of servers die niet worden beheerd door Omega Pharma Nederland B.V. Dit betekent niet automatisch dat Omega Pharma Nederland B.V. verbonden is aan deze andere websites en/of servers en/of de eigenaren daarvan. Omega Pharma Nederland B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites en/of servers. Omega Pharma Nederland B.V. biedt dergelijke links slechts aan voor het gemak van de gebruikers van deze website.

Intellectuele eigendom

Deze website en inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, geluiden, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s en andere materialen eigendom van of gelicencieerd aan Omega Pharma Nederland B.V. Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze website te verveelvoudigen, verkopen, verhuren, op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van Omega Pharma Nederland B.V.

Het is wel zonder voorafgaande toestemming toegestaan:

  • materialen te printen of te downloaden voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt.
  • materialen te reproduceren met als doel deze zonder commercieel oogmerk te verstrekken aan een derde voor persoonlijk niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt en dat deze derde op de hoogte wordt gebracht van het feit dat deze voorwaarden van toepassing zijn.

Copyright informatie

Omega Pharma Nederland B.V.
Kralingseweg 201
Gebouw Taxus
3062 CE Rotterdam
(010) 476 45 66
mailto:info@xls-medical.nl