Bijwerkingen die zijn gerapporteerd kwamen zeer zelden voor (≤0,01%). Deze overgevoeligheidsreacties werden gekenmerkt door voedselallergieën, zoals huiduitslag, jeuk, lichte zwelling en milde maagdarmklachten. In dergelijke gevallen moet de behandeling worden gestaakt.

< Terug naar blog